top of page

 

Servecom bvba

Zijperstraat 31                                                                                                

B-2235 Hulshout

BE0808533008

Tel.+32-15-224.774                                                                                     

Fax +32-15-230.774

 

 

Servecom privacy verklaring

  

Servecom beveiligd uw gegevens conform de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk. 

  
 
Welke gegevens bewaren wij

  

Afhankelijk van het type dienst dat u afneemt bij ons verwerken wij 1 of meerdere van volgende gegevens.
•    NAW-gegevens
•    e-mailadres
•    telefoonnummer
•    aankoopgeschiedenis

  
 
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

  

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor intern klantenbeheer en het verlenen van de door u afgenomen diensten.
•    Het verlenen van onze diensten
•    Het afhandelen van uw bestelling
•    Het factureren van de afgenomen diensten
•    U op de hoogte brengen en houden van storingen
•    U op de hoogte brengen en houden van gepland onderhoud
•    U informeren over wijzigingen in bestaande diensten die u reeds afneemt
•    U informeren over nieuwe diensten als die verband houden met diensten die u reeds afneemt
•    Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Servecom stuurt geen periodieke nieuwsbrieven. 

Servecom stuurt geen commerciële mailings. 

 
 
Gegevens en derde partijen

  

Afhankelijk van de afgenomen diensten kan het nodig zijn dat wij gegevens aan derde partijen verstrekken.
•    Het registreren van een domeinnaam
•    Het afnemen van een ssl certificaat
•    Het uitvoeren van een wettelijke verplichting

 

Indien u gegevens van een derde partij deelt met Servecom is het uw verantwoordelijkheid hiervoor toestemming te verkrijgen. Deze gegevens vallen ook onder deze privacy verklaring. 

Waar mogelijk bewaard Servecom deze gegevens geanonimiseerd in de vorm van een handle.

 
 
Uw gegevens en geautomatiseerde besluitvorming

 

Uw gegevens worden niet gebruikt bij enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming. 


 
Inzage en verbetering

 
 

U kan alle gegevens inzien en verbeteren via een aanvraag via email met uitzondering van enkele. 

 

Deze gegevens kan u niet wijzigen

 

•    aankoopgeschiedenis

 
 
Meldplicht datalekken

 
Bij vermoeden van een datalek van data waarvoor Servecom de verwerkingsverantwoordelijke is zal Servecom binnen 72 uur melding hiervan doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
 
Bewaartijd gegevens

 

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor het leveren van onze diensten aan u en nadien zolang als wettelijk verplicht. 
Servecom kan afwijken van de geldende wettelijke bewaartermijn voor zover dat noodzakelijk is om de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen. 

 
 
Aanvullingen en/of aanpassingen

 

Deze privacy verklaring kan aangepast en/of aangevuld worden indien de wet dit vereist. 
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer onderdelen van deze privacy verklaring ongeldig worden verklaard, zullen de overige onderdelen van deze privacy verklaring volledig van kracht blijven en zal het nietige onderdeel vervangen worden waarbij het nieuwe onderdeel zoveel mogelijk het doel en strekking van het nietige onderdeel in acht zal nemen.

 

Servecom bvba

Bank : Dexia : 068-2509799-48

IBAN : BE11 0682 5097 9948

Ond. Nr. 0808533008

bottom of page