top of page

Printing and scanning solutions

De beste oplossing voor copy en printing 

 

Servecom biedt – in samenwerking met verscheidene kwaliteitspartners - een totaalservice op vlak van copy, printing, scanning en multifunctionals. Al te vaak stellen we vast dat bedrijven weinig zicht hebben op hun afdrukgedrag en – erger nog – amper weten wat hun reële afdrukkost is. Daarom start elk nieuw project met een afdrukstudie waarbij we uw huidige situatie, behoeften en toekomstige noden nauwgezet in kaart brengen. Op basis van de studie werken we een kostenefficiënte oplossing uit die aan alle noden voldoet. Ook voor de uiteindelijke realisatie mag u op Servecom rekenen. Dankzij deze gestructureerde aanpak krijgt u een perfecte oplossing én dalen uw afdrukkosten met maar liefst 20 à 30 procent. 

 

 

De werkvloer 

 

Voor de afdrukstudie werken we stapsgewijs volgens een erkende methodiek. De studie houdt rekening met zowel de input van de beslissingsnemers als de medewerkers van het bedrijf. Zo nodigen we de dagdagelijkse gebruikers uit om een webenquête in te vullen. Deze bevat vragen over het huidige printgedrag, praktische problemen, persoonlijke bekommernissen,… Daarnaast bevragen we de beslissingsnemers over hun noden en visie. Dit alles mondt uit in een rapport met een visuele voorstelling van de resultaten en heldere conclusies. 

Met het rapport als leidraad werken we een concreet voorstel uit. Daarbij selecteren we de juiste toestellen uit de ruime mogelijkheden die onze kwaliteitspartners aanbieden. Afhankelijk van de behoeften kiezen we exclusief voor één van hen of combineren we de toestellen van meerdere leveranciers. 

 

 

Scan-to-SharePoint

 

Servecom staat garant voor de naadloze integratie van alle print-, scan-, en copytoestellen in uw IT-netwerk. Zo bieden we de optie Scan-to-Sharepoint waarbij u via de interface van de multifunctional gemaakte scans rechtstreeks in de juiste werkbibliotheek van SharePoint laat belanden.

bottom of page